Αρχή

Χρωματικά Σχήματα και internet

Γράφει ο Θοδωρής Μαστρογιάννης
γραφίστας

Από τη στιγμή που το φαινόμενο του λευκού φωτός αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης στους τομείς της επιστήμης και της τέχνης, η δημιουργία και ο συνδυασμός των χρωμάτων δεν αποτελούν προνόμια της φύσης. Απόρροια των μελετών αυτών ήταν το χρώμα να θεωρείται ως αποτέλεσμα της αντανάκλασης του φωτός στις επιφάνειες των αντικειμένων. Επιπλέον, η προσπάθεια αποτύπωσης του χρωματικού φάσματος οδήγησε στη δημιουργία του χρωματικού κύκλου. Πάνω σε αυτόν υποδηλώνεται η σχέση των χρωμάτων, η χρήση, ο τρόπος μείξης, αλλά και η μέθοδος του αρμονικού συνδυασμού τους. Έτσι, κάθε συνδυασμός που ορίζει συγκεκριμένες θέσεις και σχέσεις των χρωμάτων πάνω στον κύκλο, ονομάζεται χρωματικό σχήμα.

Στο χρωματικό κύκλο μπορούν να οριστούν έξι βασικά χρωματικά σχήματα. Το Μονοχρωματικό (Monochromatic) που χρησιμοποιεί παραλλαγές στη φωτεινότητα και στον κορεσμό (saturation) ενός μόνο χρώματος. Το Συμπληρωματικό (Complementary) ή το Διπλό Συμπληρωματικό που αποτελούνται από δύο ή τέσσερα χρώματα, αντίστοιχα που τοποθετούνται αντικριστά πάνω στον χρωματικό κύκλο και το Αναλογικό (Analogous) που χρησιμοποιεί τρία χρώματα τα οποία καταλαμβάνουν γειτονικές θέσεις. Το Τριαδικό (Triad) που αποτελείται από τρία χρώματα που τοποθετούνται στις γωνίες ενός ισόπλευρου τριγώνου και αντίστοιχα το Τετράγωνο (Τetragon) από τέσσερα χρώματα που αντιπροσωπεύουν τις κορυφές ενός τετραγώνου. Ο σχεδιαστής, που χρησιμοποιεί ένα χρωματικό σχήμα για να πετύχει την αρμονία και την ισορροπία στο έργο του, δεν επιλέγει μόνο χρώματα, αλλά καθορίζει και την ιεραρχία μεταξύ τους, προσδιορίζοντας το κυρίαρχο, το εμφατικό και το επικουρικό.

Ένας εύκολος και απλός τρόπος για τη δημιουργία χρωματικών σχημάτων, βάσει της αντίστοιχης θεωρίας, είναι η χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών μέσω internet.

To Adobe Kuler (https://kuler.adobe.com) είναι μια δωρεάν εφαρμογή που ο σχεδιαστής επιλέγοντας ένα από τα βασικά τα χρωματικά σχήματα μπορεί να δημιουργήσει και να τροποποίηση χρωματικούς συνδυασμούς. Μπορεί ακόμα να επικοινωνήσει με την υπόλοιπη κοινότητα ή να ορίσει νέα χρωματικά σχήματα και χρωματικούς συνδυασμούς βάσει εικόνων που προτείνει ο ίδιος. Όσοι δουλεύουν έκδοση Creative Cloud της Adobe μπορούν να ενσωματώσουν το Adobe Kuller, ώστε κάθε χρωματικός συνδυασμός να μεταφέρεται αυτόματα ως παλέτα στις εφαρμογές Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Fireworks, και Flash Professional. Τα αποτελέσματα των χρωμάτων εμφανίζονται σε τιμές HSV, RGB, CMYK, WEB (HEX) και LAB.

Μια ακόμη δωρεάν ιστοσελίδα είναι η COLOURlovers (www.colourlovers.com). Πρόκειται για μια online κοινότητα που οι σχεδιαστές μοιράζονται χρώματα, παλέτες και patterns. Ο κάθε σχεδιαστής μπορεί να επιλέξει ένα συνδυασμό χρωμάτων μέσα από διάφορες κατηγορίες ή να αγοράσει λογισμικό και καλλιτεχνικές δημιουργίες που θα ενσωματώσει στις δουλειές του. Επιπλέον, μπορεί να δημιουργήσει και δικούς του συνδυασμούς με την εφαρμογή Copaso. Τα αποτελέσματα των χρωμάτων εμφανίζονται σε τιμές CMYK, RGB, WEB (HEX) και HSV. Η Αποθήκευση των αποτελεσμάτων γίνεται σε αρχεία AI, HTML, CSS, SVG, WPF, XAML, ASE, ACO (PHOTOSHOP), GPL, ZIP.

Η επιλογή των δύο παραπάνω ιστοσελίδων έγινε επειδή αποδίδουν τα χρώματα στις παλέτες CMYK, RGB και WEB (HEX). Ωστόσο υπάρχουν και άλλες τέτοιου είδους ιστοσελίδες όπως TinEye Labs, Color Scheme Designer , Shutterstock Spectrum, CONTRAST-A κ.ά.

 

Grafic Notes / Σημειώσεις Γραφιστικής