Αρχή

Ταυτότητα περιοδικού

Εκδότης
gramma

Διευθυντής
Πάνος Ε. Κωνσταντόπουλος

Art Direction
gramma

Τυπογραφία
Farnham, Fedra

Επεξεργασία εικόνας
Χρήστος Μαρίτσας

Εκτύπωση
Fotolio & Typicon

Επικοινωνία
info@grdmagazine.com

Φόρμα Επικοινωνίας