Αρχή

Η ανατομία του γράμματος

Ενα μικρό αφιέρωμα στην ορολογία σχεδιασμού των γραμμάτων. Οι βασικές ορολογίες και μεταφρασμένες στα ελληνικά. Η ανατομία του γράμματος σε πλήρη ανάπτυξη. Επίσης μια ανάλυση για τα βάρη των γραμαμτοσειρών και με παραδείγματα.