Αρχή

Ταυτότητα περιοδικού

Εκδότης
gramma

Διευθυντής
Πάνος Ε. Κωνσταντόπουλος

Art Direction
gramma

Τυπογραφία
Helvetica

Ομάδα σύνταξης
Ειρήνη Οράτη
Αργύρης Αθανασιάδης
Αφροδίτη Ερμίδη
Κυριακή Μπεϊόγλου
Θάλεια Μπίθα
Φίλιππος Παράσχος
Γιούλα Χατζηγεωργίου

Επιμέλεια και διόρθωση
κειμένων
Νίκος Νικολόπουλος

Επεξεργασία εικόνας
Χρήστος Μαρίτσας

Εκτύπωση
Fotolio & Typicon

Επικοινωνία
info@grdmagazine.com

Φόρμα Επικοινωνίας