Αρχή

Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ

Το 2017 η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος πρόκειται να μετεγκατασταθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Σε αυτό το πλαίσιο η Εθνική Βιβλιοθήκη καλείται να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της, να διευρύνει την αποστολή της και να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με την κοινωνία. Στο νέο της ρόλο, η ΕΒΕ θα εξυπηρετεί πολίτες όλων των ηλικιών, από ακαδημαϊκούς ερευνητές έως μικρά παιδιά.. Ενόψει της εκστρατείας ενημέρωσης για τις νέες υπηρεσίες και υποδομές της, η Εθνική Βιβλιοθήκη επιθυμεί να αναπτύξει μια πρότυπη διαδικασία στρατηγικής διαμόρφωσης νέας ταυτότητας (brand). Η Εθνική Βιβλιοθήκη πραγματοποιεί αυτή την περίοδο Έρευνα Αγοράς (Market Research) και συντονίζει τον συμμετοχικό σχεδιασμό της Στρατηγικής Διαμόρφωσης Ταυτότητας (Brand Strategy), αναγνωρίζοντας τη διεπιστημονική και διαθεματική φύση μιας τέτοιας διαδικασίας. Τα αποτελέσματα της πρώτης αυτής φάσης θα διαμορφώσουν το φάκελο για έναν κλειστό διαγωνισμό (κλειστό spec) στον οποίο θα κληθούν να συμμετέχουν 4 ελληνικά δημιουργικά γραφεία. Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αποσκοπεί στη χαρτογράφηση νομικών και φυσικών προσώπων (δημιουργικά, διαφημιστικά γραφεία, σχεδιαστές οπτικής επικοινωνίας) που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έτσι ώστε να επιλεγούν οι 4 υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στον κλειστό διαγωνισμό. Ο νικητής του κλειστού διαγωνισμού θα επιλεγεί από Επιτροπή Αξιολόγησης βάσει των παραδοτέων σχεδίων και της ζωντανής παρουσίασης, προκειμένου να αναλάβει το έργο “Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος”. Η ανάπτυξη νέας ταυτότητας (brand) θα συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην ανάδειξη της ιστορικής συνέχειας και εξέλιξης του φορέα στο διηνεκές, καθώς και τη νοηματική σύνδεση των κτηρίων της (Βαλλιάνειο, Βοτανικός, ΚΠΙΣΝ). Ο σχεδιασμός της νέας ταυτότητας θα πρέπει να προβάλλει το όραμα, την αποστολή και τις αξίες που πρεσβεύει η Εθνική Βιβλιοθήκη, με στόχο να ενισχύσει τον θεσμικό της ρόλο και να επικοινωνήσει αποτελεσματικά τις υπηρεσίες της. Το έργο αποτελεί προϋπόθεση ώστε η Εθνική Βιβλιοθήκη να διεκδικήσει εκ νέου πρωτεύοντα ρόλο στα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά δρώμενα της χώρας και να αναπτύξει συνεπή, μοναδική και αυθεντική οπτική ταυτότητα και στρατηγική επικοινωνίας, η οποία θα ενισχύσει τη σχέση της με την κοινωνία εντός και εκτός συνόρων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΦΑΣΗ Α: Εκδήλωση ενδιαφέροντος 25 Νοεμβρίου 2016: Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 30 Νοεμβρίου 2016: Ενημέρωση ενδιαφερόμενων για την επιλογή των 4 υποψηφίων για τον κλειστό διαγωνισμό ΦΑΣΗ Β: Κλειστό spec 5 Δεκεμβρίου 2016: Αποστολή προδιαγραφών διαγωνισμού και σύμβασης στους 4 υποψήφιους Ενδεικτικά παραδοτέα spec: ● Δημιουργική προσέγγιση ταυτότητας ΕΒΕ (brand concept) ● Λογότυπο ● Προσχέδιο αρχικής ιστοσελίδας + εσωτερικής σελίδας ● Ενδεικτικά φυλλάδια ● Ενδεικτική σήμανση συλλογών ● Κάρτα μέλους ● Επαγγελματικές κάρτες, φάκελος & επιστολόχαρτο ● Αφίσα εκδήλωσης (outdoor) ● Προσέγγιση δημιουργικής παρέμβασης στην πόλη (ambient) ή εκθεσιακής εγκατάστασης εντός της ΕΒΕ 23 Ιανουαρίου 2017: Προθεσμία υποβολής προτάσεων 30 Ιανουαρίου 2017: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΦΑΣΗ Γ: Υλοποίηση έργου 10 Φεβρουαρίου – 31 Μαΐου 2017: Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος από τον επιλεγμένο ανάδοχο. Το τελικό παραδοτέο του έργου θα αποτελείται από ολοκληρωμένο εγχειρίδιο επικοινωνίας που θα περιλαμβάνει όλες τις βασικές εφαρμογές επικοινωνίας που θα χρειαστεί η Εθνική Βιβλιοθήκη ενόψει και των εγκαινίων του νέου κτηρίου της Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τα επιμέρους παραδοτέα του έργου και η ακριβής δομή του Εγχειριδίου Επικοινωνίας (brand manual) θα οριστούν στις προδιαγραφές του κλειστού spec που θα λάβουν οι 4 υποψήφιοι.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Φάση Β: Αμοιβή απασχόλησης για έκαστο από τους 4 υποψήφιους 2.300 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Φάση Γ: Προϋπολογισμός έργου για τον επιλεγμένο ανάδοχο 30.900 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Το έργο εντάσσεται στο «Σχέδιο Υλοποίησης Μετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 2015-2016» που αποτελεί ανεξάρτητη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς την Εθνική Βιβλιοθήκη. Οι πληρωμές καταβάλλονται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αντίστοιχων συμφωνηθέντων παραδοτέων και εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τον μήνα έκδοσης του σχετικού τιμολογίου. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στον διαγωνισμό επιτρέπεται να συμμετέχουν νομικά πρόσωπα όπως δημιουργικά, γραφιστικά και διαφημιστικά γραφεία καθώς και επαγγελματίες σχεδιαστές οπτικής επικοινωνίας ως φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Αναθέτουσα Αρχή είναι οι Φίλοι & Υποστηρικτές Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (www.friendsofsnfcc.org), Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που ιδρύθηκε με στόχο την υποστήριξη και την προώθηση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέσα από ένα δίκτυο φίλων, υποστηρικτών, δωρητών και εμπνευσμένων ανθρώπων, με κοινό όραμα. Αποτελούν ανεξάρτητο φορέα του ιδιωτικού τομέα που δεν ταυτίζεται λειτουργικά, οργανωτικά ή οικονομικά με την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οι Φίλοι & Υποστηρικτές Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι ο Φορέας εφαρμογής, διαχείρισης και υλοποίησης του προγράμματος «Σχέδιο Υλοποίησης Μετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 2015-2016» που αποτελεί ανεξάρτητη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Project Manager Στεφανία Ξυδιά s.xydia@friendsofsnfcc.org έως την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016, ώρα 15.00. Ο υποβάλλων την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να ταυτίζεται με το δυνάμει αντισυμβαλλόμενο μέρος. Το e-mail θα πρέπει να φέρει θέμα (subject) “4.3.2. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος _Επωνυμία” και θα πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής δύο αρχεία σε μορφή pdf με την αντίστοιχη ονομασία: ● 4.3.2.Επωνυμία_Portfolio: Το αρχείο θα πρέπει να περιλαμβάνει α) Σύντομο εταιρικό προφίλ (έως 300 λέξεις) συμπεριλαμβανομένου συνδέσμου ιστοσελίδας β) Δείγματα από έως τρία (3) σχετικά έργα που έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος, εκ των οποίων τουλάχιστον 1 Εγχειρίδιο Επικοινωνίας (brand manual) ● 4.3.2.Επωνυμία_Υπεύθυνη_Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση με τα πλήρη στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι: α) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος β) τα υποβαλλόμενα δείγματα αποτελούν πρωτότυπα και υλοποιημένα έργα γ) έχει την τεχνογνωσία και την επαγγελματική επάρκεια για την άριστη υλοποίηση του έργου “Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος” σε περίπτωση που επιλεγεί Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή δεν τηρούν τις παραπάνω οδηγίες δεν θα ληφθούν υπόψιν. Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να ζητηθούν εγγράφως στη διεύθυνση s.xydia@friendsofsnfcc.org έως την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου και ώρα 18.00 με θέμα (subject) e-mail “4.3.2.Διευκρίνιση” και θα απαντηθούν συγκεντρωτικά στις 18 Νοεμβρίου 2016.