Αρχή

Ο δαίμων των Αγώνων και σε ομαδικη εργασία

Ο Δαίμων των Αγώνων επέτρεψε να δοθεί έπαθλο και στην Εμμανουέλα Αντωνίου
Παραθέτουμε στο σαιτ την δουλειά και το κείμενο της ανάλυσης της δουλειάς τους. Ενα μεγάλο συγνώμη

 

 

Ομαδικό Έργο από:
Νικόλαος Διαμαντίδης & Εμμανουέλα Αντωνίου
Concept
Στα πλαίσια της κατανόησης, μελέτης και ανάλυσης του έργου του Italo
Calvino «Οι Αόρατες Πόλεις» και πιο συγκεκριμένα της πόλης με την
ονομασία «Σωφρονία», οι οποία συμπεριλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 4 του
έργου, με τίτλο «Οι Λεπτές Πόλεις», επιλέχτηκε μια σύγχρονη και εναλλακτική
μορφή απεικόνισης και εικονογράφησης.
Λόγω της ιδιαιτερότητας που περιγράφεται στο έργο σχετικά με τη
«Σωφρονία» η μελέτη μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία ενός
διαδραστικού και λειτουργικού περιβάλλοντος θα εμπλούτιζε την εμπειρία
του θεατή και θα συνέβαλε στην καλύτερη και πιο ευχάριστη κατανόηση της
ιδιομορφίας της πόλης αυτής. Επιπλέον, η ενσωμάτωση διάδρασης, κίνησης
και περιήγησης θα προσέφερε στον θεατή μια ευχάριστη εμπειρία
εξερεύνησης και ανακάλυψης βοηθώντας να εμβαθύνει στο περιεχόμενο.
Παραμένοντας προσηλωμένος σε αυτό και έχοντας παράλληλα τον έλεγχο
των εξελίξεων, ο θεατής δημιουργεί μια ιστορία την οποία ο ίδιος σταδιακά
κατασκευάζει, ανακαλύπτοντας τη Σωφρονία και τις ιδιαιτερότητες της,
φέρνοντας με τον τρόπο αυτό μια ουτοπική και αλλόκοτη πόλη στη «ζωή».
Επιλέχτηκε λοιπόν ως ο βέλτιστος τρόπος μετάδοσης των παραπάνω, ο
σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας, πλήρως διαδραστικής και
λειτουργικής, η οποία επιτρέπει στον χρήστη να περιηγηθεί στην ίδια την
πόλη και εξερευνώντας τη να ανακαλύψει τις ιδιαιτερότητες της καθώς και
λεπτομέρειες που την αποτελούν, παρακολουθώντας εξελίξεις να
διαδραματίζονται σε πραγματικό χρόνο.
Η εικονογράφηση και η σχεδιαστική προσέγγιση διατηρούν ένα ουτοπικό και
ονειρικό ύφος, το οποίο αποδίδεται μέσω της χρωματικής παλέτας που
ξεφεύγει από μια ρεαλιστική απεικόνιση, χαρίζοντας έτσι μεγάλο ενδιαφέρον
σε αυτούσια την εικονογράφηση του έργου και στην οπτική ταυτότητα της
Σωφρονίας που δημιουργείται.
Παράλληλα, η σχεδιαστική προσέγγιση ταιριάζει απόλυτα με τις σύγχρονες
τάσεις του επίπεδου σχεδιασμού (flat design) ενώ έχουν ληφθεί υπ’ όψη όλοι
οι κανόνες που διέπουν τη σωστή λειτουργικότητα και εμπειρία χρήστη
(Usability & User Experience) μιας σύγχρονης λειτουργικής & διαδραστικής
ιστοσελίδας, κάτι που μάλιστα επιβεβαιώθηκε με έρευνα λειτουργικότητας
(Usability Test) που διεξάχθηκε.
Η οπτική ταυτότητα της Σωφρονίας ολοκληρώνεται με το λογότυπο.
Ο σχεδιασμός του λογοτύπου διατηρήθηκε εσκεμμένα απλός και
περιγραφικός,
μεταφράζοντας ξεκάθαρα την ιδιαιτερότητα της Σωφρονίας, το ότι δηλαδή η
μια μεριά της παραμένει σταθερή ενώ η άλλη μεριά της αποσυναρμολογείται,
εξαφανίζεται και εμφανίζεται σε κάποιο άλλο σημείο.
Ο λογότυπος έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί βέλτιστα σε ψηφιακές
εφαρμογές μιας και είναι κινούμενος και διαδραστικός για να συνάδει με την
υπόλοιπη υλοποίηση του έργου. Παρόλα αυτά, παραμένει λειτουργικός και
Περιγραφή
κατανοητός τόσο και σε έντυπες εφαρμογές.
Λόγο έλλειψης χρόνου και τεχνικών γνώσεων η διαδραστική ιστοσελίδα
παρουσιάζεται προς το παρόν με τη χρήση του εργαλείου MarvellApp που
επιτρέπει τη δημιουργία διαδραστικών περιβαλλόντων ως προσχέδια. Για το
λόγο αυτό, υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες και λειτουργίες στο παρόν.
Στα σχέδια μας προβλέπεται η ανάπτυξη μιας ορθής λειτουργικής
διαδραστικής ιστοσελίδας, η οποία και θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική
διεύθυνση του παγκόσμιου ιστού.
Στιγμιότυπα
Η «σταθερή» πλευρά της Σωφρονίας κρύβει στιγμιότυπα μιας απλής,
καθημερινής πόλης.
Έτσι, ο χρήστης κάνοντας κλικ σε συγκεκριμένα σημεία, όπως για παράδειγμα
ένα παγκάκι στο πάρκο ή ένα κιόσκι που πουλάει παγωτό, μπορεί να
εξερευνήσει, να ανακαλύψει και να δει με λεπτομέρεια στιγμιότυπα από την
καθημερινότητα των πολιτών της Σωφρονίας.
Με τον τρόπο αυτό, προσδίδεται σε μια κατά τα άλλα παράξενη, αλλόκοτη και
αφύσικη πόλη, ρεαλισμός που μέσα από τα εικονιζόμενα στιγμιότυπα και τις
φιγούρες θα θύμιζε μια πραγματική, κοινότυπη πόλη, όπως όλοι μας
γνωρίζουμε και έχουμε συνηθίσει.
Πιο συγκεκριμένα, κάνοντας κλικ στα σημεία αυτά, παρουσιάζονται στον
χρήστη στιγμές καθημερινότητας με μια πιο ρεαλιστική μορφή και
απεικόνιση. Τα στιγμιότυπα αυτά εμφανίζονται έπειτα από το κλικ του
χρήστη σε προκαθορισμένα σημεία του διαδραστικού περιβάλλοντος της
«σταθερής» πλευράς της Σωφρονίας με την μορφή αναδυόμενων παραθύρων
που καλύπτουν όλο το εύρος του ωφέλιμου χώρου της οθόνης (full-screen
pop-up windows). Ο χρήστης αφού δει και μελετήσει το εικονογραφημένο
στιγμιότυπο, μπορεί να κλείσει το αναδυόμενο παράθυρο και να επιστρέψει
και πάλι στο πλήρες διαδραστικό περιβάλλον της Σωφρονίας.
Αποσυναρμολόγηση Κτηρίων
Στην Σωφρονία συμβαίνει το εξής παράδοξο. Τα κτήρια που σε μια
φυσιολογική πόλη θα ήταν σταθερές, ακίνητες, στιβαρές κατασκευές
(Νοσοκομεία, Σχολεία, Δικαστήρια κλπ.) αποσυναρμολογούνται και
μετακινούνται σε νέες τοποθεσίες, όπου είναι απαραίτητα για να επιτελέσουν
εκεί κάθε φορά το έργο τους.
Στο διαδραστικό περιβάλλον της Σωφρονίας, οι χρήστες έχουν τη
δυνατότητα να βιώσουν τη διαδικασία της αποσυναρμολόγησης και
μετακίνησης των κτηρίων αυτών.
Κάνοντας κλικ επάνω στα κτήρια όπως για παράδειγμα το Αστυνομικό Τμήμα
ή το Δημαρχείο, παρακολουθούν μία σειρά από καρέ (GIF Animations) που
παρουσιάζουν την αποσυναρμολόγηση και απόκρυψη του κάθε κτηρίου. Η
επανατοποθέτηση και ανασυναρμολόγηση των κτηρίων δεν απεικονίζεται,
μιας και τα κτήρια επανατοποθετούνται σε άλλα μέρη της πόλης, που δεν
συμπεριλαμβάνονται στο εικονογραφημένο διαδραστικό περιβάλλον, ενώ με
τον τρόπο αυτό δημιουργείται στο χρήστη μια αίσθηση μυστηρίου.
Για τεχνικούς λόγους και ως ότου ολοκληρωθεί η πλήρης αλγοριθμική
υλοποίηση του έργου, μετά το πέρας του GIF Animation, ο χρήστης
χρειάζεται να κάνει κλικ ώστε να επιστρέψει στο πλήρες αρχικό διαδραστικό
περιβάλλον της πόλης, όπου όλα τα κτήρια εμφανίζονται κανονικά.