Αρχή

Διάκριση για τη Χρυσή Ευκαιρία

15_real_1 10_spreads3 09_spreads_2 02_inside_1 04_Cover_smaple_1_nogrid

Η “Χρυσή Ευκαιρία” διακρίθηκε με το κορυφαίο βραβείο στην κατηγορία “Typography” των 17ων Πανευρωπαϊκών Βραβείων Εφημερίδων, ανάμεσα σε 196 εφημερίδες που συμμετείχαν, προερχόμενες από 26 διαφορετικές χώρες, και ήταν η μόνη εφημερίδα αγγελιών που βραβεύτηκε!

Η συμμετοχή και βράβευση αφορά τον πλήρη ανασχεδιασμό της εφημερίδας που έγινε από το δημιουργικό γραφείο “The Comeback” και υλοποιήθηκε το Μάρτιο του 2015.

Ο ανασχεδιασμός βασίστηκε στη βελτίωση της εμπειρίας του αναγνώστη της “Χρυσής Ευκαιρίας”, φροντίζοντας ώστε το περιεχόμενο να είναι πιο ευανάγνωστο και ο αναγνώστης να βρίσκει εύκολα και γρήγορα την πληροφορία που αναζητά. Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκαν συγκεκριμένα χρώματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε όλο το έντυπο, ενώ θεσπίστηκαν και πρότυπα για τις αγγελίες των πελατών της εφημερίδας.

Επιπλέον, με βάση και τις συνθήκες εκτύπωσης, επιλέχθηκε ειδική γραμματοσειρά που να διατηρεί την ευαναγνωσιμότητά της και όταν τυπωθεί. Παράλληλα, είναι αρκετά “στενεμένη” ώστε να αφήνει τον επιθυμητό κενό χώρο για τη διευκόλυνση του αναγνώστη.