Αρχή

6ο Παγκόσμιο Συνέδριο Τυπογραφίας & Οπτικής Επικοινωνίας

Προθεσμία για υποβολή προτάσεων: 31 Οκτωβρίου 2015
Συζητάμε προτεραιότητες | Αναπτύσσουμε τον κλάδο
Η οπτική επικοινωνία αποτελεί πλέον καθιερωμένο γνωστικό αντικείμενο με διαρκή άνθηση της επαγγελματικής πρακτικής, ποικίλα εκπαιδευτικά συστήματα, κριτική έρευνα, τοπικά και διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς, εξειδικευμένα περιοδικά και ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Σε μια πληθώρα πεδίων, η οπτική επικοινωνία εισέρχεται σε περίοδο δυναμικής ανάπτυξης. Για τους παραπάνω λόγους απαιτούνται στρατηγικές αποφάσεις, καθορισμός προτεραιοτήτων για δράση, καθώς και αποσαφήνιση των σχέσεων με συγγενικούς χώρους απασχόλησης.

Το «6ο Παγκόσμιο Συνέδριο Τυπογραφίας & Οπτικής Επικοινωνίας» (ICTVC), που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 9 Ιουλίου 2016 στη Θεσσαλονίκη, προσκαλεί όποιον θέλει να συμμετάσχει είτε με ομιλία/διάλεξη ή σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας να στείλει την πρότασή του στο papers2016@ictvc.org (max 300 λέξεις) μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (max 100 λέξεις) στα ελληνικά ή αγγλικά έως την 31 Οκτωβρίου 2015.