Αρχή

Ο νέος ιστοχώρος της Βακαλό

 

Ο νέος δικτυακός τόπος της Σχολής Βακαλό βρίσκεται πλέον online, στη γνωστή διεύθυνση http://vakalo.gr.

Ο ιστοχώρος εκφράζει τη φυσιογνωμία της Βακαλό ως του κατεξοχήν ελληνικού εκπαιδευτικού οργανισμού στο χώρο του Design, παρέχει πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, την ιστορία και την εκπαιδευτική φιλοσοφία της, ενώ συγχρόνως περιέχει πλούσιο οπτικό υλικό σπουδαστικών εργασιών, και μεταφέρει σχεδιαστικά τη λειτουργικότητα, την αισθητική ποιότητα και την οικογενειακή ατμόσφαιρα που διαπνέουν τις σπουδές που προσφέρει.

Χαρακτηριστικά του σχεδιασμού αποτελούν η φιλική πλοήγηση που παρέχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην αναζητούμενη πληροφορία, και ο συνδυασμός της πρωτοποριακής τυπογραφίας με την έντονη χρωματική παλέτα που κάνουν την επίσκεψη μια καθαυτό εικαστική εμπειρία.

Ιδιαίτερη πρόκληση στην ανάπτυξη του ιστοχώρου αποτέλεσε η ανάγκη πιστής μεταφοράς στοιχείων τυπογραφίας στο περιβάλλον του web. Η ανάγκη αυτή οδήγησε στη χρήση πρωτότυπων τεχνικών τόσο στην κατασκευή του front-end και του back-end όσο και στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένων. Οι σχεδιαστικές καινοτομίες απαίτησαν επιπλέον μια συνδυαστική προσέγγιση τεχνικών responsive και adaptive για την προβολή του ιστοχώρου σε διάφορες συσκευές, όπως υπολογιστές, tablets και smartphones.

Design: pi6
http://pi6.gr