Αρχή

Αφίσες για το βιομηχανικό φωταέριο

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Προωθητική Καμπάνια» του στ’ εξαμήνου, Γραφιστικής της ΣΚΣ/ ΤΕΙ Αθήνας ανατέθηκε στους φοιτητές να εκπονήσουν διαφημιστική εκστρατεία για την προβολή και επικοινωνία του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου. Στόχος του σχεδιασμού είναι η προώθηση των αξιών του ΒΜΦ και η ανάδειξή του, ως φορέα πολιτισμικής γνώσης και ανάπτυξης. Σκοπός της σχεδιαστικής εργασίας είναι οι δέκτες της, να δουν το Μουσείο με μια πιο φρέσκια ματιά και να το αντιληφθούν ως φορέα γνώσης και τόπο διάδρασης, που αξίζει να επισκεφτεί κανείς, και όχι μόνο ως χώρο αναψυχής. Παράλληλα, να αντιληφθούν τη σπουδαιότητά του, αφού είναι ένα από τα λίγα σωζόμενα μνημεία βιομηχανικής
κληρονομιάς της πόλης των Αθηνών.

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Βαγγέλης Χατζηθεοδώρου, Κατερίνα Αντωνάκη

Συνδιοργάνωση:  Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου & Τμήμα Γραφιστικής, ΣΚΣ / ΤΕΙ Αθήνας
«Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων | Πειραιώς 100, 118 54 Γκάζι, Αθήνα