Αρχή

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων – Ασκήσεις επί χάρτου

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στις 14 Ιουνίου 2014 και το πρόγραμμα έχει ως εξής:

  • 10:00 – 13:00 Αφίσα
  • 13:00 – 13:30 Διάλλειμα
  • 13:30 – 16:30 Infographics
  • 16:30 – 17:00 Διάλλειμα
  • 17:00 – 20:00 Τυπογραφία

Το εργαστήριο για 3D αναβάλλεται λόγω μη συμπλήρωσης επαρκών θέσεων.