Αρχή

Πτυχιακή σχεδιασμένη με infographics

Πριν από μερικά χρόνια τα infographics  τα σχεδίαζαν ελάχιστοι στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια, όμως, έχουν γίνει σημαντικά βήματα, στον τομέα αυτό με διάφορες εκδηλώσεις (εκθέσεις, ημερίδες, σεμινάρια) με αποτέλεσμα αυτή την εξειδίκευση να τη γνωρίζουν και οι νέοι σπουδαστές. Απότοκος αυτών των κινήσεων είναι και η πτυχιακή στον ΑΚΤΟ του σπουδαστή Γιώργου Σκαλίδη. Το χαρακτηριστικό είναι πως όλη η έντυπη οπτική επικοινωνία στηρίζεται στα infographics.