Αρχή

Εμπειρία τυπογραφίας

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Τα τελευταία χρόνια, από τότε που ο υπολογιστής διευκόλυνε και επιτάχυνε τη διαδικασία σχεδιασμού γραμματοσειρών, όλο και πιο συχνά συναντάμε γραμματοσειρές που είναι διαθέσιμες σε δύο εκδοχές: Display και Text. Είναι προφανές ότι ο διαχωρισμός αφορά την ενδεικνυόμενη χρήση των γραμματοσειρών, σε τίτλους και κείμενα δηλαδή, αντίστοιχα. Όμως, ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που κάνουν τις δύο εκδοχές να διαφέρουν; Τι καλύτερο προσφέρει αισθητικά και πρακτικά μια γραμματοσειρά όταν χρησιμοποιηθεί για τη χρήση για την οποία σχεδιάστηκε;

 

canibal